הרה”צ רבי ישראל יצחק מנדלזון שליט”א – על דבר קיום מצוות השמיטה  ע”י גיבור הכח בארץ הקודש