בענין שמיני עצרת ושמחת תורה בהלכה והגדה

בענין שמיני עצרת ושמחת תורה בהלכה והגדה
October 5, 2021 Rabbi Daniel Coren Halacha Yeshivas Bein Hazmanim