בענין שמיני עצרת ושמחת תורה בהלכה ובהגדה

shimon-schreiber
October 18, 2019 Rabbi Daniel Coren Sukkos Yeshivas Bein Hazmanim