בעינין גדר חיוב סוכה בליל הראשון

shimon-schreiber
October 5, 2018 Rabbi Daniel Coren ,Rabbi Nachum Scheiner Sukkos Yeshivas Bein Hazmanim